پایان نامه سیمان وشیمی سیمان .....قیمت ..9500....شماره حساب           6037991159145063..........به نام فاطمه کیانی.....با فونت 12 .....87 صفحه..........شماره موبایل 09339945668.....وو.پروژه کاراموزی شرکت زمزم اهواز 20000تومان 72 صفحه.............پروژه کار افرینی دفتر خدمات ارتباطی دانشجو 68 صفحه به مبلغ 10000

فهرستی از سیمان و شیمی سیمان

مقدمه

فصل اول شيمي سيمان

1-1)سیمان چیست و تاريخچه پيدايش سيمان

2-1)تعيين درصد تركيبات اكسيدي سيمان

3-1)ساختار سیمان و سیمان های کند بند

4-1)كلاسهاي مختلف سيمان

1-4-1)سيمان كلاس A

2-4-1)سيمان كلاس B

3-4-1)سيمان كلاس C

4-4-1)سيمان كلاس D

5-4-1)سيمان كلاس E

6-4-1)سيمان كلاس F

7-4-1)سيمان كلاس G  و H

8-4-1)سيمان كلاس J

 

5-1)استحكام و تنزل استحكام

1-5-1)استحكام تراكمي

2-5-1)استحكام كششي

6-1)افزودنيهاي سيمان

1-6-1)انواع افزودنيهاي سيمان

2-6-1)دلايل اضافه نمودن افزودنيهاي سيمان

7-1)هیدراسون سیمان و حرارت هیدراسیون

8-1)استاندارد سیمان از تولید تا مصرف

9-1)سیمان به عنوان چسب

10-1)نرمی سیمان و گیرش سیمان

11-1)روش های پخت سیمان

12-1)کوره های سیمان پذی

13-1)ترکیبات شیمیایی سیمان

14-1)روند تهیه سیمان

15-1)انبار کردن سیمان

16-1)انواع سیمان

17-1)کاربرد سیمان در معدن

18-1)ملات های سیمانی

19-1)جیگزین به جای سیمان

20-1)موارد استفاده از سیمان

21-1)سیمان شدن سلیسی

فصل دوم

1-2)نمونه برداري

2-2)ابزار مورد نياز جهت تهيه دوغاب سيمان

3-2)تعيين مقدار آب دوغاب سيمان

فصل سوم تند كننده هاي سيمان

1-3)خواص تند كننده هاي سيمان

2-3)انوع تند كننده هاي سيمان

1-2-3)كلسيم كلرايد

2-2-3)سديم كلرايد

3-2-3)آب دريا

4-2-3)براكس

3-3)دوغابهاي تغليظ شده سيمان

فصل چهارم كند كننده هاي سيمان

1-4)خواص كند كننده هاي سيمان

2-4)انوع ريتاردرهاي شيميايي

2-2-4)CMHEC

3-2-4)براكس

4-2-4)سديم كلرايد

3-4)دوغابهاي سيمان ديربند

فصل پنجم دوغابهاي سبك وزن سيمان

1-5)خواص دوغابهاي سبك وزن سيمان

2-5)روشهاي سبك كردن دوغابهاي سيمان

3-5)سيمانهاي پنتونايتي (شيرين )

 

 

1-3-5)محاسن و معايب پنتو نايت

4-5)سيمانهاي اصلاح شده

5-5)سيمانها ي پنتو نايتي شيرين

6-5)پوزلنهاي سيمان و سيمانهاي پوزلتي

1-6-5)پوزلن ها و اهداف استفاده از آنها

7-5)خاك دو اتمي

8-5)استفاده از گاز نيتروژن در سيمانكاري چاههاي نفت

فصل ششم سيمانكاري نخستين  

1-6)سيمانكاري نخستين و خواص آن

2-6)قلب سيمانكاري نخستين

3-6)مخلوط كن فواره اي

4-6)Cementing  Head    

5-6)زيور آلات لوله هاي جداري

1-5-6) كفشك

2-5-6)كالر

3-5-6)پرگار يا سانترلايزر

5-5-6)Step  Collar    

6-5-6)Wiper  Plugs       

6-6)شستشوي چاه قبل از سيمانكاري

7-6)سيمانكاري يك مرحله اي ( سنتي )

8-6)سيمانكاري دو مرحله اي

9-6)سيمانكاري سه مرحله اي

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1393/01/28ساعت 12:40 بعد از ظهر  توسط فاطمه  | 

 

سوالات درس آزمایشگاه شیمی آلی

تهیه رنگ های آزو

1-مکانیسم تهیه ی نمک های دی آزونیوم را بنویسید.

 

1-1 یون نیتروزونیوم چگونه تهیه می شود؟

از واکنش سدیم نیتریت با اسید اسید نیترو حاصل می شود که در اثر واکنش با اسید یک ملکول آب از دست داده و تشکیل یون نیتروزونیوم می کند.

 

 

2-انواع واکنش های نمک های دی آزونیوم را بنویسید.

نمک های دی آزونیوم دو نوع واکنش انجام می دهند: 1- واکنش های جایگزینی نیتروژن ، 2- واکنش جفت شدن

در کتاب شیمی آلی فصل آمین ها آورده شده است

3-در سنتز مواد شیمیایی نمکهای دی آزونیوم چه کاربردی دارند؟

در کتاب شیمی آلی فصل آمین ها آورده شده است

4-متیل اورانژ که یک معرف است را چگونه میتوان تهیه کرد؟

متیل اورانژ را می توان از واکنش سولفانیلیک اسید به عنوان آمین نوع اول با N،N-دی متیل آنیلین می توان تهیه کرد که مکانیسم واکنش در ذیل آورده شده است:

 

تهیه استانیلید

1-کاربرد و موارد مصرف استانیلید را بنویسید.

 

2-به چه دلیل آنلین را خالص سازی می کنند؟

 

3-روشهای خالص سازی آنلین را بنویسید.؟تقطیر و اسیدی

 

4-به چه دلیل آنلین را استیله می کنند و استانیلید تهیه می کنند؟ چون آنیلین فعالیتش زیاد است برای اینکه فعالیتش کم شود استیله می کنند

 

5- استیک آنیدرید را به چه منظور استفاده میکنند؟

6-واکنش تهیه ی استیک آنیدرید را بنویسید.

 

7-آنیلین بی رنگ می باشد.چرا در آزمایش به رنگ قرمز درمی آید؟

آمین های نوع اول و دوم بدلیل داشتن هیدروژن متصل به نیتروژن که قابلیت اکسید شدن دارد، در اثر مجاورت اکسیژن هوا اکسید می شوند و محصولات اکسیدی آنها رنگی می باشند که هر چه آمین بیشتر اکسید شده باشد رنگ آن تیره تر می باشد. به همین دلیل آمین ها را اغلب به صورت نمک هیدروکلریدشان به فروش می رسانند.

 

سنتز آسپرین

1-کاربردهای آسپرین را بنویسید.؟ به عنوان ضد درد و بیماری های قلبی استفاده می شود

 

2-دلیل تهیه نشدن آسپرین در آزمایش ما؟

 

تهیه ی صابون

1- چرا صابون در آب سخت کف نمی کند؟ چون نمک داری پتاسیم وسدیم است و آب دارای منیزیم و کلسیم است صابون در آب به صابون این یون ها تبدیل می شود و کف نمی کند

 

2- نقش سود در واکنش ساخت صابون چیست؟

 

3- معنی رفلاکس در شیمی چیست؟

انجام واکنش در دمای جوش حلال

 

4- فرمول عمومی چربی ها (روغن­ها) را بنویسید.

ترکیبات زیست آلی به دسته های زیر تقسیم می شوند

لیپیدها خود به دسته های متنوعی طبقه بندی می شوند

 

تری آسیل گلیسیرولها[1](تری گلیسیرید[2] نیز نامیده می شوند)، ترکیباتی هستند که سه گروه OH از گلیسیرول با اسید های چرب استری شده است.

اگر سه جزء اسید چرب در یک تری آسیل گلیسیرید مشابه باشد ترکیب تری آسیل گلیسیرول ساده نامیده می شود. اگر دو یا سه اسید چرب  از تری آسیل گلیسیرول متفاوت باشد، تری آسیل گلیسیرول مختلط نامیده می شود.

 

یک تری آسیل گلیسیرول

یک چربی یا یک روغن

اسید های چرب

گلیسرول

 

تری آسیل گلیسیرول هایی که در دمای اتاق جامد یا نیمه جامد هستند را چربی می نامند.

 تری آسیل گلیسیرول های مایع را روغن می نامند، این مواد از اسیدهای چرب غیراشباع تشکیل شده­اند.

 

 

5-تعریف اسیدچرب؟

اسیدهای کربوکسیلیک با زنجیره هیدروکربنی بلند را اسید چرب (Fatty acid) می نامند.

 

6-دلبل استفاده از سنگ جوش چیست؟ حرارت یکنواخت به کا محلول برسد

 

7-مکانیسم هیدرولیز قلیایی را بنویسید.

در کتاب شیمی آلی فصل مشتقات اسیدهای کربوکسیلیک قسمت استرها آورده شده است.

 

8-اثر پاک کنندگی صابون را شرح دهید.

صابون با تشکیل مایسل (Micelle)، چربی ها را در خود حل می کند.

مایسل ساختاری مشابه ساختار زیر دارد که در آن قسمت های آبگریز(قسمت هیدروکربنی) در وسط و قسمت های آب دوست (سر قطبی) در اطراف و در مجاورت آب قرار می گیرند. درنتیجه چربی ها که قابلیت حل شدن در چربی را دارند در وسط مایسل قرار می گیرند و در نتیجه در آب حل شد و از روی سطح برداشته می شوند.

9-چرا در مرحله آخر ساخت صابون کلریدسدیم استفاده می کنیم؟

 

تعیین نقطه ذوب

1- وجود ناخالصی در ترکیب چه اثری بر دمای ذوب دارد؟

دمای ذوب را کاهش می دهد

خواصی که بدلیل وجود مقدار کمی ناخالصی ایجاد می شوند، خواص کولیگاتیو نام دارند که به نوع ماده بستگی ندارند بلکه به مقدار ماده بستگی دارند، خواص کولیگاتیو شامل: کاهش نقطه ذوب، افزایش نقطه جوش و فشار اسمزی، می باشد.

2-عوامل موثر بر نقطه ذوب را بنویسید.

فشار، وجود یا عدم وجود ناخالصی و ...

 

 

موفق باشید[1]Triacylglycerols

[2]Triglycerides

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1391/03/03ساعت 2:1 بعد از ظهر  توسط فاطمه  | 

مقدمه

هنگامی که ریچارد اسملی ( Richard Smally ) برندة جایزة نوبل، بالک مینسترفلورسنس را در سال 1985 در دانشگاه رایس کشف نمود،‌ انتظار اندکی داشت که تحقیق او بتواند صنعت نفت را متأثر سازد. سازمان انرژی آمریکا ( DOE ) سرمایه‌گذاری خود را در قسمت فناوری نانو با 62 درصد افزایش داد تا مطالعات لازم در زمینة‌ موادی با نام‌های بالکی‌بال‌ها ( Bulky Balls ) و بالکی‌تیوب‌ها ( Bulky Tubes ) استوانه‌های کربنی که دارای قطر متر می‌باشند صورت گیرد. نانولوله‌های کربنی با وزنی در حدود وزن فولاد، صد برابر مستحکم  تر از آن بوده، دارای رسانش الکتریکی معادل با مس و رسانی گرمایی هم ارز با الماس می‌باشند. نانوفیلترها می‌توانند به جداسازی مواد در میدان‌های نفتی کمک کنند و کاتالیست‌های نانو می‌توانند تأثیر چندین میلیارد دلاری در فرآیند پالایش به‌دنبال داشته باشند. از سایر مزایای نانولوله‌های کربنی می‌توان به کاربرد آن‌ها در تکنولوژی اطلاعات ( IT ) نظیر ساخت پوشش‌های مقاوم در مقابل تداخل‌های الکترومغناطیسی، صفحه‌های نمایش مسطح، مواد مرکب جدید و تجهیزات الکترونیکی با کارآیی زیاد اشاره نمود.

 

علم نانو یک تحول بزرگ در مقیاس بسیار کوچک

بسیاری از محققان و سیاستمداران جهان معتقدند که علم نانو می‌تواند تحولات اساسی در صنعت جهانی ایجاد نماید صنعت نفت نیز از پیشرفت این تکنولوژی بهره‌مند خواهد گشت.

علم نانو می‌تواند به بهبود تولید نفت و گاز با تسهیل جدایش نفت وگاز در داخل مخزن کمک نماید. این کار با درک بهتر فرآیندها در سطوح مولکولی امکانپذیر می‌باشد. با توجه به اینکه نانو مربوط به ابعادی در حدود متر می‌باشد، نانوتکنولوژی به مفهوم ساخت مواد و ساختارهای جدید توسط مولکول‌ها و اتم‌ها در این مقیاس می‌باشد.

 

 

خوشبختانه کاربردهای عملی نانو در صنعت نفت جایگاه‌ ویژه‌ای دارند. نانوتکنولوژی دیدگاه‌های جدید جهت استخراج بهبودیافتة نفت فراهم کرده است. این تکنولوژی به جدایش موثرتر نفت و آب کمک می‌کند . با افزودن موادی در مقیاس نانو به مخزن می‌توان نفت بیشتری آزاد نمود. همچنین می‌توان با گسترش تکنیک‌های اندازه‌گیری توسط سنسورهای کوچک،‌ اطلاعات بهتری دربارة مخزن بدست آورد.

 

مواد نانو

صنعت نفت تقریباً در تمام فرآیندها احتیاج به موادی مستحکم و مطمئن دارد. با ساخت موادی در مقیاس نانو می‌توان تجهیزاتی سبکتر، مقاومتر و محکم‌تر از محصولات امروزی تولید نمود. شرکت نانوتکنولوژی GP در هنگ‌کنگ یکی از پیشگامان توسعة کربید سیلیکون، یک پودر سرامیکی در ابعاد نانو می‌باشد.

 

 

با استفاده از این پودرها می‌توان مواد بسیار سختی تولید نمود. این شرکت در حال حاضر مشغول مطالعه و تحقیق بر روی سایر مواد مرکب می‌باشد و معتقد است که می‌توان با نانوکریستال‌ها تجهیزات حفاری بادوامتر و مستحکم‌تری تولید کرد. همچنین متخصصان این شرکت یک سیال جدید حاوی ذرات و نانوپودرهای بسیار ریز تولید نموده‌اند که به‌طور قابل توجهی سرعت حفاری را بهبود می‌بخشد. این مخلوط آسیب‌های وارده به دیوارة مخزن در چاه را حذف نموده و قابلیت استخراج نفت را افزایش می‌بخشد.

 

آلودگی

آلودگی توسط مواد شیمیایی و یا گازهای آلاینده یک مبحث بسیار دشوار در تولید نفت و گاز می‌باشد. نتایج بدست‌آمده از تحقیقات دانشمندان حاکی از آن است که نانوتکنولوژی می‌تواند تا حد مطلوبی به کاهش آلودگی کمک کند. در حال حاضر فیلترها و ذراتی با ساختار نانو در حال توسعه می‌باشند که می‌توانند ترکیبات آلی را از بخار نفت جدا سازند. این نمونه‌ها علیرغم اینکه اندازه‌ای در حدود چند نانومتر دارند، دارای سطح بیرونی وسیعی بوده و قادر به کنترل نوع سیال گذرنده از خود می‌باشند. همچنین کاتالیست‌هایی با ساختار نانو جهت تسهیل در جداسازی سولفید هیدروژن، آب، مونوکسیدکربن، و دی‌اکسید کربن از گاز‌طبیعی در صنعت نفت بکار گرفته می‌شوند. در حال حاضر مطالعاتی بر روی نمونه‌هایی از خاک رس در ابعاد نانو و جهت ترکیب با پلیمرهایی صورت می‌پذیرد که بتوانند هیدروکربن‌ها را جذب نمایند. بنابراین می‌توان باقیمانده‌های نفت را از گل حفاری جدا نمود.

 

 

سنسورهای هیدروژن خود تمیز کننده

خواص فوتوکاتالیستی نانوتیوب‌های تیتانیا در مقایسه با هر فرمی از تیتانیا بارزتر می‌باشد، بطوری‌که آلودگی‌های ایجادشده تحت تابش اشعة ماوراء بنفش به‌طور قابل توجهی از بین می‌روند. تا اینکه سنسورها بتوانند حساسیت اصلی خود نسبت به هیدروژن را حفظ نماید. تحقیقات انجام‌گرفته در این زمینه حاکی از آن است که نانوتیوب‌های تیتانیا دارای یک مقاومت الکتریکی برگشت‌پذیر می‌باشند، بطوری‌که اگر هزار قطعه از آن‌ها در مقابل یک میلیون‌ اتم هیدروژن قرار بگیرند، مقاومت الکتریکی آن در حدود یکصد میلیون درصد افزایش می‌یابد.

 

 

سنسورهای هیدروژن بطور گسترده‌ای در صنایع شیمیایی، نفت و نیمه‌رساناها مورد استفاده قرار می‌گیرند. از آنها جهت شناسایی انواع خاصی از باکتری‌های عفونت‌زا استفاده می‌گردد. به‌ هر حال محیط‌هایی نظیر تأسیسات و پالایشگاه‌های نفتی که سنسورهای هیدروژن از کاربردهای ویژه‌ای برخوردار می‌باشند، می‌توانند بسیار آلوده و کثیف باشند این سنسورهای هیدروژن نانوتیوب‌های تیتانیا هستند که توسط یک لایة غیرپیوسته‌ای از پالادیم پوشانده شده‌اند.

 

 

 

 محققان این سنسورها را به مواد مختلفی نظیر اسید استریک ( یک نوع اسید چرب )، دود سیگار و روغن‌های مختلفی آلوده نمودند و سپس مشاهده کردند که تمام این آلوده‌کننده‌ها در اثر خاصیت فوتوکاتالیستی نانوتیوب‌ها از بین می‌روند. حد نهایی آلودگی‌ها زمانی بود که دانشمندان این سنسورها را در روغن‌های مختلفی غوطه‌ور ساخته و سنسورها توانستند خواص خود را بازیابند. محققان سنسورها را در دمای اتاق به مقدار هزار قطعه در مقابل یک میلیون ‌اتم هیدروژن در معرض این گاز قرار دادند و مشاهده نمودند که در طرح‌های اولیة سنسور مقاومت الکتریکی آن به میزان 175000 درصد تغییر می‌کند. سپس سنسورها را توسط لایه‌ای به ضخامت چندین میکرون از روغن موتور پوشاندند تا بطور کلی حساسیت آن‌ها نسبت به هیدروژن از بین برود. سپس این سنسورها را در هوای عادی به ‌مدت 10 ساعت در معرض نور ماوراء بنفش قرار دادند و پس از یک ساعت مشاهده نمودند که سنسورها مقدار قابل توجهی از حساسیت خود را بدست آورده‌ و پس از گذشت 10 ساعت تقریباً بطور کامل به وضعیت عادی خود بازگشتند.

 

 

علیرغم قابلیت بازگشتی بسیار مناسب این سنسورها نمی‌توانند پس از آلودگی به انواع خاصی از آلوده‌کننده‌ها حساسیت خود را باز یابند برای مثال روغن WQ -40 به علت دارابودن مقداری نمک خاصیت فوتوکاتالسیتی نانوتیوب‌ها را تا حد زیادی از بین می‌برد.

 

 

با افزودن مقدار اندکی از فلزات مختلف نظیر قلع، طلا، نقره، مس و نایوبیم، یک گروه متنوعی از سنسورهای شیمیایی بدست می‌آیند. این فلزات خاصیت فوتوکاتالیستی نانوتیوب‌های تیتانیا را تغییر می‌دهند. به هر حال سنسورها در یک محیط غیرقابل کنترل در دنیای واقعی توسط مواد گوناگونی نظیر بخار‌های آلی فرار، دودة کربن و بخارهای نفت و همچنین گرد و غبار آلوده می‌گردند. قابلیت خودپاک‌کنندگی این سنسورها طول عمر آن‌ها را افزایش و از همه مهمتر خطای آنها را کاهش می‌دهد.

 

سنسورهای جدید در خدمت بهبود استخراج نفت

براساس آخرین اطلاعات چاپ شده توسط سازمان انرژی آمریکا، استخراج نفت در حدود دو سوم از چاه‌های نفت آمریکا اقتصادی نمی‌باشد. با توجه به دما و فشار زیاد در محیط‌های سخت زیرزمینی، سنسورهای قدیمی الکتریکی و الکترونیکی و سایر لوازم اندازه‌گیری قابل اعتماد نمی‌باشند و در نتیجه شرکت‌های استخراج‌ کنندة‌ نفت در تهیة ‌اطلاعات لازم و حساس جهت استخراج کامل و مؤثر نفت از مخازن با برخی مشکلات مواجه می‌باشند.

 

 

در حال حاضر محققان در آزمایشگاه فوتونیک دانشگاه صنعتی ویرجینیا در حال توسعة یک‌سری سنسورهای قابل اعتماد و ارزان از فیبرهای نوری جهت اندازه‌گیری فشار، دما، جریان نفت و امواج آکوستیک در چاه‌های نفت می‌باشند. این سنسورها به‌علت مزایایی نظیر اندازة کوچک ،‌ایمنی در قبال تداخل الکترومغناطیسی ، قابلیت کارآیی در فشار و دمای بالا و همچنین محیط‌های دشوار، مورد توجه بسیار قرار گرفته‌اند. از همه مهم‌تر اینکه امکان جایگزینی و تعویض این سنسورها بدون دخالت در فرآیند تولید نفت و باهزینة‌ مناسب فراهم می‌باشد. در حال حاضر عمل جایگزینی و تعویض سنسورهای قدیمی در چاه‌های نفت میلیون‌ها دلار هزینه در پی دارد. سنسورهای جدید از نظر تولید بسیار مقرون ‌به صرفه بوده و اندازه‌گیری‌های دقیق‌تری ارائه می‌دهند.

 

 

انتظار می‌رود که تکنولوژی این سنسورها تولید نفت را با ارائه اندازه‌گیری‌های دقیق و قابل اعتماد و کاهش ریسک‌های همراه با اکتشاف و حفاری نفت بهبود بخشد. همچنین سنسورهای جدید به‌علت برخی کاربردهای ویژه نظیر استخراج دریایی و افقی نفت، جایی که بکاربستن سنسورهای قدیمی در چنین شرایطی بسیار مشکل می‌باشد، از توجه ویژه‌ای برخوردارند.

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1391/02/19ساعت 8:8 بعد از ظهر  توسط فاطمه  | 

flame photometer

A photoelectric flame photometer is a device used in inorganic chemical analysis to determine the concentration of certain metal ions, among them sodium, potassium, lithium, and calcium. Group 1 and Group 2 metals are quite sensitive to Flame Photometry due to their low excitation energies.

In principle, it is a controlled flame test with the intensity of the flame colour quantified by photoelectric circuitry. The intensity of the colour will depend on the energy that had been absorbed by the atoms that was sufficient to vaporise them. The sample is introduced to the flame at a constant rate. Filters select which colours the photometer detects and exclude the influence of other ions. Before use, the device requires calibration with a series of standard solutions of the ion to be tested.

Flame photometry is crude but cheap compared to flame emission spectroscopy, where the emitted light is analysed with a monochromator. Its status is similar to that of the colorimeter (which uses filters) compared to the spectrophotometer (which uses a monochromator). It also has the range of metals that could be analysed and the limit of detection are also considered

Spectrophotometer or photometer is like a flame photometer, with the difference in the photometer, electric light, and light the flame photometer is obtained from the flame as a light source. The photometer or spectrophotometer, the amount of light absorbed by the solution to measure, while the flame photometer to measure light from burning metal directly

Work by flame photometer (flame photometer):

When the metal salt (metallic salts) inside the flame becomes molten, heat energy is absorbed and cause Flzmy atoms to one or more electrons are removed from their Arbtyal, when the electrons return to their electron optical In other words it is a metal that emits its own unique emission spectrum is unique for each metal.

 

 

 

فلیم فتومتر:

فتومتر شعله فوتوالکتریک دستگاه مورد استفاده در تجزیه و تحلیل شیمیایی معدنی برای تعیین غلظت یونهای فلزی خاص است، در میان آنها سدیم، پتاسیم، لیتیم و کلسیم است. گروه 1 و گروه 2 فلزات کاملا حساس به نورسنجی شعله با توجه به انرژی های تحریک خود را کم است.
در اصل، آن را یک آزمون شعله کنترل شده با شدت رنگ شعله کمی توسط مدارات فوتوالکتریک است.شدت رنگ بر روی انرژی که توسط اتم که کافی بود تا آنها را vaporise جذب شده بود، بستگی دارد. این نمونه در یک نرخ ثابت به شعله معرفی شده است. درگاه انتخاب اند که رنگ نور سنج تشخیص و حذف نفوذ یون های دیگر. قبل از استفاده از دستگاه نیاز به کالیبراسیون را با مجموعه ای از راه حل های استاندارد یون به آزمایش می شود.
نورسنجی شعله خام است اما ارزان در مقایسه با طیف سنجی انتشار شعله، جایی که نور ساطع شده با monochromator مورد تجزیه و تحلیل قرار می باشد. وضعیت آن است که شبیه به رنگ سنج (که با استفاده از فیلتر) در مقایسه با دستگاه اسپکتروفتومتر (که با استفاده از یک monochromator) می باشد. این شهر همچنین دارای طیف وسیعی از فلزات است که می تواند تجزیه و تحلیل و حد تشخیص نیز در نظر گرفته

 

فليم فتومتر شبيه اسپكتروفتومتر و يا فتومتر ساده است ، با اين تفاوت كه در فتومتر، لامپ الكتريكی ، و در فلیم فتومتر نور حاصل  از شعله بعنوان منبع نور محسوب مي شود .  همچنين فتومتر يا اسپكتروفتومتر ، ميزان نور جذب شده توسط محلول را اندازه گيری می نمايد ، در حاليكه فليم فتومتر نور حاصل از سوختن فلز را مستقيماً اندازه گيری می كند . 

اساس كار فلیم فتومتر ( فتومتر شعله ای ) :

 

هنگامی كه نمك های فلزی(metallic salts)   در داخل شعله گداخته می شود ، انرژی گرمايی جذب اتم فلزمی شود و سبب می گردد تا يك يا تعداد بيشتری الكترون از اربتيال های خود خارج شوند ، زمانيكه الكترونهای مذكور به سطح الكترونی خود برمی گردند نوری از خود ساطع می نمايند كه مختص آن فلز است بعبارت ديگر طيف نشری هر فلز منحصر بفرد است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1391/02/05ساعت 2:40 بعد از ظهر  توسط فاطمه  | 

7 ایده رایج درباره ی امگا 3

 

 

1. امگا 3 مولکول های جدیدی هستند
مدت کمی است که ما از این مولکول ها حرف می‌زنیم ولی آنها همیشه وجود داشته اند! امگا 3 یکی از انواع تولید کننده های خانوادۀ لیپیدها و اسیدهای چرب ِ اشباع نشده  چند حلقه ای است.
چیز جدید این است که ما امروزه امگا 3 را به تغذیه مان اضافه کرده ایم در حالی که در گذشته چنین ماده ای در تغذیۀ ما وجود نداشته است مانند شیر یا مارگارین. از آنجایی که بدن ما نمی‌تواند به طور طبیعی امگا 3 تولید کند، بنابراین تغذیه ای که به مصرف می‌رسانیم باید حاوی این مولکول ارزشمند باشد تا بدن مان را در سلامت کامل نگه دارد.

 

2. فقط روغن کُلزا سرشار از امگا 3 است، بنابراین این روغن "روغن خوبی" است
به هیچ وجه چیزی به نام روغن خوب یا روغن بد وجود ندارد. روغن هر ترکیباتی که داشته باشد، چرب و بنابراین پرکالری است. با این حال، این روغن عناصری را در خود دارد که برای بدن ما ضروری هستند. هر روغنی خواص غذایی منحصر به فرد خودش را دارد. بعضی از این روغن ها سرشار از امگا 3 هستند؛ مانند روغن گردو، روغن کُلزا یا روغن ماهی. 

بقیۀ روغن ها سرشار از امگا 6 هستند مانند روغن های نباتی معمول و رایج (روغن آفتابگردان، ذرت). روغن زیتون به میزان قابل توجهی حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع تک حلقه است (75%). بنابر این، یک روغن در بهترین شرایط  روغنی خواهد بود که در آن تعادل بین اسیدهای چرب غیر اشباع تک حلقه ای و اسیدهای چرب غیر اشباع چند حلقه ایش (امگا3 و امگا 6) برقرار باشد و اسید چرب اشباع کمی هم داشته باشد. از آنجایی که چنین روغنی وجود ندارد، باید از روغن های مختلف استفاده کرد و همچنین از ترکیب آنها بهره برد.

 3. امگا 3 میزان کلسترول خون را پایین می‌آورد

. امگا 3 فواید بسیاری در پیشگیری از آسیب های قلبی و عروقی دارد، به ویژه این که خون را سیال و روان می‌کند. شاهد این ادعا، اسکیموها هستند که به علت مصرف زیاد ماهی، ذخیرۀ عظیمی از امگا 3 در بدن خود دارند. ولی باید این نکته را بدانید که امگا 3 تأثیر مستقیمی بر میزان کلسترول ندارد.

بنابراین خودتان را برای مصرف صرفِ این عنصر به زحمت نیندازید. البته جایگزین کردن کره توسط مارگارین که سرشار از امگا 3 است، مانع افزایش کلسترول و بهره بردن از یک منبع غنی امگا 3 می‌شود؛ بنابراین، به طور غیر مستقیم، مصرف چربی را که می‌تواند کلسترول را بالا ببرد، کم کرده اید. ضمناً اخیراً کره هایی سرشار از امگا 3 به بازار آمده اند. 

4. باید کپسول امگا 3 بخوریم

 یک تغذیۀ متعادل، حاوی خوراک ماهی، آن هم حداقل دو بار در هفته، همراه با مصرف روغن کُلزا یا روغن گردو به میزان قابل توجهی نیاز به امگا 3 را برطرف می‌کند. از سوی دیگر، مصرف بیش از حد امگا 3 کاملاً بیهوده و بی فایده خواهد بود.

بنابر اعلان آژانس ملی سلامت و تغذیه در فرانسه، مکمل (های امگا 3) صرفاً برای پیشگیری ثانویه مفیدند، یعنی برای افرادی که مشکلات قلبی عروقی دارند یا دچار سکتۀ قلبی شده اند، می‌تواند مفید و پیشگیرانه باشد. ضمناً این نکته را هم بدانید که باید به میزان منطقی و معقول از این مکمل‌ها استفاده کنید. برای مصرف، حتماً با پزشک تان مشورت کنید. 

5. بدن ما نیازی به امگا 3 ندارد، اینها فقط برای فروش و کسب درآمد است
امگا 3 برای بدن ضروری است و نقش مهمی در عملکرد بدن ایفا می‌کند، خصوصاً در ترکیب ساختار غشای سلولی و بافت عصبی! 
بدن قادر به ساخت برخی ویتامین ها و همچنین اسیدهای چرب نیست و فقط از طریق تغذیه می‌توان این گروه از مواد مغذی را به بدن رساند. بنابراین مصرف مواد غذایی که حاوی اسیدهای چرب هستند برای اطمینان از عملکرد مناسب بدن، ضروری است. 

6. همۀ ماهی ها حاوی امگا 3 هستند
ماهی های آب های گرم فاقد امگا 3 هستند. غنی ترین ماهی ها از لحاظ دارابودن امگا 3 عبارتند از: ماهی تُن، ماهی آزاد، ماهی کولی، ساردین، ماهی فلِتان، شاه ماهی، مارکو و... .  ماهی های منجمد هم امگا 3 را در خود نگه می‌دارند. از آنجایی که ماهی های چرب تحمل دما و حرارت بالا را ندارند، بهتر است از پخت های کوتاه و ملایم برای آماده کردن ماهی استفاده کنید؛ مثلاً می‌توانید ماهی را بخار پز کنید یا با دورش فویل بپیچید و داخل فر بگذارید. به خاطر داشته باشید که خوردن دو وعده غذایی که از ماهی تهیه شده، در هفته کافیست و میزان امگا 3 بدن شما را اصلاح می‌کند.  

 

7. امگا 3 تنها چربی مفید برای سلامتی ماست

 مسئلۀ اصلی حفظ تعادل است. برای مثال، ما به اسیدهای چربی که در گوشت قرمز (اسیدهای چرب اشباع) وجود دارند یا به روغن زیتون (اسیدهای چرب غیر اشباع تک حلقه ای) هم نیاز داریم. اما عادات غذایی ما طوری شده است که از این مواد غذایی که ذکر شد، بیش از حد نیازمان استفاده می‌کنیم.

و از آنجایی که ما زیاد ماهی نمی‌خوریم، دچار کمبود امگا 3 می‌شویم.
به همین علت است که دربارۀ امگا 3 نسبت به عناصر دیگر بیشتر صحبت می‌شود. اما اگر شما به عنوان مثال، فقط ماهی بخورید و به هیچ وجه از چربی های گیاهی بهره نبرید، بی شک دچار کمبود امگا 6 خواهید شد. 

 

فوايد مصرف امگا 3 :

1- كاهش كلسترول و تري گليسريدهاي خون.
2- كاهش فشار خون.
3- پيشگيري از بيماريهاي قلبي- عروقي. مصرف دو وعده ماهي در هفته خطر سكته و حملات قلبي را تا 50 درصد كاهش ميدهد.
4- كاهش وزن.
5- درمان و كاهش دردهاي مفاصل-آرتريت روماتوئيد و آرتروز.
6- درمان پوكي استخوان. امگا 3 جذب كلسيم را افزايش داده و رسوب كلسيم را در استخوانها تسهيل ميكند.
 7- درمان افسردگي. افرادي كه امگا3 به اندازه كافي دريافت نميكنند بيشتر مستعد افسردگي ميباشند.
8- التايم سوختگيها. با كاهش التهاب و تسريع التيام زخمها.
9- امگا 3 علايم آسم را تخفيف داده و امگا 6 آن را تشديد ميكند.
10- كاهش دردهاي قاعدگي.
11- كاهش التهاب در سرتاسر بدن.
12- جلوگيري از تصلب شرايين.
13- شل شدن و گشاد شدن عروق خوني. حفظ انعطاف پذيري ديواره عروق و پيشگيري از تشكيل پلاك در ديواره عروق.
14- جلوگيري از رشد سلولهاي سرطاني.
15- افزايش سطح هورمون رشد.افزايش رشد عضلات.
16- كاهش لخته شدن خون. خاصيت ضد انعقادي. كاهش ويسكوزيته (گرانروي) خون.
17- افزايش تمركز و قوه ادراك.
18- نقش در تكامل مغز و رشد سلولهاي عصبي و حفظ سلامتي چشمها (مصرف آن به زنان باردار و شيرده توصيه ميگردد). درمان خشكي چشم.
19- كاهش بروز سرطانهاي پستان، تخمدان، پروستات، معده و روده بزرگ.
20- كنترل و تعديل اختلالات خود ايمني.
21- پيشگيري و يا درمان: آلزايمر- آسم- اختلال كم توجهي- بيش فعالي -اختلال دو قطبي-اختلالات تغذيه اي -سرطانها-اگزما-ميگرن-پسوريازيس-آكنه.
22- بهبود توان ذهني و حافظه.
23- جلوگيري از پيري زود رس.
24- كاهش و پيشگيري از آريتمي.
25- تثبيت انسولين وقند خون.
26- پوست را لطيف و نرم ميكند.

 

چه كساني نبايد امگا 3 مصرف كنند:

1- افرادي كه دچار اختلالات خوني ميباشند.
2- كساني كه پوستشان براحتي دچار كوفتگي و كبود شدگي ميگردد.
3- كساني كه از داروهاي رقيق كننده خون مثل آسپرين و يا وارفارين استفاده ميكنند. چونكه امگا 3 نيز  داراي خاصيت رقيق سازي خون است.
4- افرادي كه به غذاهاي دريايي حساسيت دارند.
5- مصرف دوز بالاي امگا 3 سيستم ايمني بدن را سركوب ميكند بنابراين كساني كه سيستم ايمني بدنشان ضعيف است نبايستي از آن استفاده كنند.
6- افرادي كه فشار خون خيلي بالا و كنترل نشده دارند.


عوارض جانبي امگا 3:

مصرف به اندازه امگا 3 بسيار بي خطر است.
1- مصرف بيش از حد امگا 3 موجب اسهال، احساس تهوع و احساس طعم ناخوشانيد در دهان ميشود
2- مصرف دوز بالاي امگا 3 جذب ويتامينهاي A-D-E وK را كاهش ميدهد.
3- بوي ماهي در تنفس، مدفوع روغني و چرب از عوارض نادر مصرف امگا 3 ميباشد.
4- در برخي افراد ديابتي موجب بالا رفتن قند خون ميگردد.
5- مصرف بيش از 3 گرم امگا 3 در روز خطر سكته هموراژيك (پاره شدن عروق مغز) را افزايش ميدهد.

امگا3 و تاریچه آن:

امگا3 نوعی اسید چرب غیر اشباع است که در زنجیره اتصالی کربن آن یک گروه کربوکسیل(COOH)و چندین پیون دو گانه وجود دارد. علت نامگذاری آن قرار گرفتن اولین باند دوگانه در بین اتم های 3 و4 در ساختمان شیمیایی مولکول آن است و همین محل قرار گیری باند دو گانه باعث پیدا شدن خواص بیوشیمیایی خاص امگا3 می شود.

اولین بار دو دانشمند به نام های دکتر بنگ (Dr.Bang) و دکتر دایر برگ(Dr.dyerberg) پس از تحقیقات علمی بر روی چربی های ماهی نام امگا 3 را بر آن نهادند و آن را اولین بار در هنگام بررسی روش تغذیه اسکیمو ها در سال 1979میلادی کشف کردند. آنها با مطالعه بر روی خون اسکیموها مشاهده کردند,با وجود اینکه اسکیموها همراه غذای اصلی خود (ماهی) از گوشت حیوانات پر چرب شکاری نیز استفاده می کنند,اسید های چرب موجود در خون آنها مانع از تجمع پلاکت و در نتیجه مانع از رسوبات و گرفتگی رگ ها می شود .

سه اسید چرب معروف از خانواده

امگا 3 که بر روی آنها تحقیقات و مطالعات بیشتری انجام شده عبارت است از:

1.آلفا لینولئیک اسید با نام  اختصاری AlA

2.ایکوزا پنتانوئیک اسید نام اختصاری EPA

3.دوکوزا هگزانوئیک اسید با نام اختصاریDHA

سه اسید چربذکر شده از خانواده امگا 3 در چه موادی یافت می شوند؟

مهمترین مخزن آلفالینولئیک اسید روغن بذر کتان است که حاوی مقدار قابل توجهی از اسیدچربAlAاست .پس از آن روغن گردو ,جوانه گندم و سویا حاوی این اسید چرب هستند. سایرمواد غذایی فاقد این اسید هستند یا مقداری بسیار جزئی از اسید چرب ALAرا دارند.

مخزن دو اسید چرب دیگر از خانواده امگا 3 یعنی EPAوDHAفقط و فقط ماهی است و در هیچ ماده غذایی دیگری تا به حل یافت نشده است.این دو اسید چرب نقش مهمی را در تغذیه دارند و در چند سال گذشته مطالعات فراوانی بر روی آنها انجام شده است.

نقش اسید چرب امگا 3 در پیشگیری از بیماری ها:

 

بر اساس مطالعات فراوان ثابت شده كه هر چه مصرف ماهی بیشتر باشد ، اثرات مفید آن در جهت جلوگیری از امراض زیادتر خواهد بود. اگر به كشور ژاپن توجه كنیم می بینیم كه ژاپنی ها نیز مانند اسكیموها مصرف ماهی بالایی دارند. به طوری كه مصرف سرانه ماهی در ژاپن  حدود 66 كیلوگرم در سال است. از طرفی ژاپنی ها برعكس اسكیموها در برنامه غذایی خود از چربی بسیار كمی استفاده می كنند. بررسی انجام شده نشان می دهد كه افراد ساكن ژاپن دارای متوسط عمر حدود 88 سال هستند. این تحقیق  تأیید كننده اثرات بسیار مفید امگا 3  است. همچنین علت مرگ و میر و كوتاهی عمر در اسكیموها را مرتبط به حوادث و صدمات میدانند نه بیماری ها و سکته های قلبی و تنگی عروق .

 

تحقیقات انجام شده در کشور پرتقال نشان می دهد کسانی که در سواحل این کشور ساکن هستند و به طور مرتب از ماهی استفاده می کنند در مقایسه با افرادی که در نقاط دیگر کشور هستند و ماهی کمی خورندبسیار کمتر دچار چربی خون و سكته های قلبی  می شوند. افرادی كه در ساحل دریا زندگی می كنند، ده برابر بیشتر از گروه دیگر ماهی می خورند و سطح امگا 3  خون آنها نیز در اندازه گیری های انجام شده بسیار بالاتر از گروه دیگر بوده است . همچنین بررسی آزمایشگاهی انجام شده نشان می دهد كه این افراد علاوه بر سطح بالای امگا 3 ، دارای مقدار HDL(کلسترول خوب )بالاتر و LDL(کلسترول بد) كمتری از سایر افراد بوده اند. گروهی كه در سایر نقاط كشور زندگی می كردند مصرف گوشت آن ها بالاتر از ماهی بوده و در این گروه سكته قلبی نسبت به گروه ساكن كنار دریا چهار برابر بیشتر بود.

 

فشار خون بالا  یكی از علل مهم بیماری های قلبی -عروقی و آتروسكلروز ، سكته های قلبی و مغزی است. اگر فشارخون فردی به مدت طولانی بالای عدد 160-140 میلی متر جیوه بر روی 95-85میلی متر جیوه باشد ( البته این اعداد به سن هم بستگی دارد ) خطر ابتلاء به بیماری های قلبی-عروقی افزایش می یابد. ناگفته نماند برای محافظت از قلب و عروق باید به فشار خون اهمیت زیادی بدهید.

خوشبختانه نتایج جالبی در تحقیقات علمی اخیر در پایین آوردن فشارخون با اسید چرب امگا 3  به دست آمده و بررسی های انجام شده نشان می دهد که کمبود این چربی با افزایش فشار خون رابطه دارد.

امروزه ثابت شده که انجام ورزش های سبک به همراه مصرف اسید چرب امگا 3 به صورت یک برنامه دائمی و منظم می تواند در کاهش فشار خون بالا و تنظیم آن بسیار مفید باشدو این کار برای هر گروه سنی قابل اجراست.

در تحقیقات علمی فراوان که بر روی تنگی نفس بزرگسالان انجام گرفته نتایج مثبتی از تاثیرات آن مشاهده شده است . بررسی بافت جدار ریه و مجاری تنفسی در بیماران مبتلا به آسم نشان داده که این افراد دارای عوامل التهاب زا  در جدار ریه و مجاری تنفسی خود هستند که همگی به علت افزایش اسید چرب آراشیدونیک مربوط به خانواده اسید چرب امگا6 بوده است .

 

 

در نتایج  آزمایشگاهی که بر روی 8960مردی که قبلا سیگار می کشیدند ولی در حال حاضر آن را ترک کرده بودند دیده شد که پس از ترک سیگار تعداد 667 نفر آنهامبتلا به برونشیت مزمن شده اند . هم چنین 185 نفر آنها دچار آمفیزم ریوی و 197 نفر دچار صدمات مزمن و تنگی ریه شده بودتد . متخصصان ریه در اروپا,در پی تحقیقات انجام شده پی بردند که با اضافه کردن اسید چرب امگا 3 در تغذیه بیماران می توان تعداد امراض را ه های هوایی و تنفسی ,شدت امراض ,تعداد دفعات عود آن و یا تعداد مرگ و میر حاصل از آن را کاهش داد .

تغذیه سر شار از امگا 3 کمک فراوانی به بهبود مشکلات تنفسی بیماران می کند و از طرف دیگر باعث کاهش دارو های مصرفی می شود. محققان علم تغذیه به اثبات رسانده اند که مصرف اسید چرب به فرم ترانس باعث افزایش مشکلات تنفسی مثل آسم می شود .به عبارت دیگرتغذیه نادرست و افزایش مصرف اسید های چرب به فرم ترانس به همراه آلودگی هوا عامل مهم در جهت افزایش احتمال ابتلا به بیماری های مزمن تنفسی است  .

همچنین محققان نشان داده اند که مصرف اسید چرب امگا3 نه تنها بیماری های مزمن تنفسی را بهبود می بخشد بلکه در بیماران با تنگی نفس حاد و شدید که در بخش  های ICUبستری هستند نیز تاثیر داشته است . نتایج این تحقیقات و بررسی ها در مجله علمی آمریکایی  به چاپ رسیده است . در این تحقیق دانشمندان مشاهده کردند که حتی پزشکان در بخش ICUتوانسته اند با کمک این اسید چرب زمان توقف بیماران را در زیر دستگاه تنفس مصنوعی تا پنج روز کاهش دهند.

 

طبق آمار جهنی یک چهارم زنان بالای 50 سال مبتلا به پوکی استخوان هستند . این امار در کشور ما بسیار بالا تر است و متاسفانه خانم های ایرانی از سن پایین تری مبتلا به پوکی استخوان می شوند . پوکی استخوان نوعی اختلال حاصل از کاهش بافت استخوانی محصوب می شود . اگر تعادل بین ساخت و تجزیه بافت استخوانی بهم بخورد به مرور از تراکم بافت استخوانی کاسته می شود و اگر روند کمبود مزمن کلسیم و ویتامین Dادامه داشته باشد باید از موادی مثل داروی کورتن و سیگار پرهیز کرد و به طور مرتب فعالیت ورزشی مناسب داشت.

محققان پی برده اند كه اسید چرب امگا 3 در پیشگیری از پوكی استخوان نقش بسیار مهمی به عهده دارد . اگر مصرف دائمی و منظم اسید چرب امگا 3 ادامه یابد جذب کلسیم از روده ها بیشتر می شود.با مصرف ماهی علاوه بر افزایش جذب کلسیم سلول های استخوانی تحریک شده کلسیم را بهتر در خودشان رسوب میدهند.. این اسیدد چرب  علاوه بر پیشگیری به عنوان کمکی در کنار درمان با دارو های شیمیایی در مبتلایان به پوکی استخوان بسیار موثر است .

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1391/01/27ساعت 11:4 بعد از ظهر  توسط فاطمه  |